Σωληνωτοί Μαστοί

Ο σωληνωτός μαστός είναι μια εκ γενετής ανωμαλία χωρίς να είναι ξεκάθαρη η γενεσιουργός αιτία.

Τα χαρακτηριστικά του σωληνωτού μαστού είναι:

– Υποπλαστικός μαστός
– Μεγάλη διάμετρος της θηλαίας άλω
– Ατελής ανάπτυξη του κάτω μέρους του μαστού
– Συμπιεσμένη βάση μαστού
– Υπομάστιος πτυχή σε υψηλότερη θέση

Αναγνωρίζοντας επομένως τα ανωτέρω χαρακτηριστικά παρεμβαίνουμε ώστε να διορθώσουμε ένα – ένα τα προβλήματα και το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα να είναι αντάξιο των προσδοκιών μας.

evden eve nakliyat istanbul
Copyright @2021 Ioannis Patsoulas - Created by
Facebook
Instagram